Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Intervenció arqueològica a la Plaça del Sitjar

Les intervencions arqueològiques a la plaça del Sitjar es van desenvolupar del 2 al 9 de maig de 2014.

Arran de l'execució del projecte de Recuperació del patrimoni rural i cultural: "fira de l'ametlla" millora i reforma de la plaça del Sitjar i adequació de la sala del local social, projecte inclòs en el programa d'ajuts europeus Leader com a iniciativa de promoció turística, l'Ajuntament de Vilagrassa ha promogut una reforma integral de la plaça.

El projecte aprovat l'any 2013, es començà a executar a finals d'aquest mateix any, rebaixant part del paviment de la plaça. Aquests treballs van deixar al descobert cinc sitges, tres de les quals foren excavades pels operaris de l'obra.

Des del primer moment ja es va constatar que les estructures estaven en bon estat de conservació, i la majoria d'elles es trobaven reblertes parcialment. Les 5 sitges descobertes un cop retirat el paviment de la plaça són de secció troncocònica, tot i que de diferents mides, i la morfologia i paraments que conformen l'obertura presenten una gran diversistat.

https://youtu.be/a_Ijj7s_XEI

sitges.jpg