Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Vilagrassa

Codi
252445
Comarca
Urgell
Població
624
Superfície
19,87
Densitat
31,4
Altitud
355

Superfície (km²)

Municipi
19,87
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
31,4
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
333
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
291
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
624
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
103
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
414
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
624
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
57
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
217
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
333
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
46
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
197
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
42
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
291
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
446
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
46
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
132
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
624
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
513
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
111
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
624
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
279
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
54
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
333
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
234
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
57
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
291
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
772
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
10
Comarca
756
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
24
Comarca
1.528
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
115
Comarca
6.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
43,5
Comarca
79,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
123
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
147
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
2
Comarca
270
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
5
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
48
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
57
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
54
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
39
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
18
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
216
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
13
Comarca
133
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
19
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
12
Comarca
152
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
12
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
545
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
118
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
11
Comarca
957
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
12
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
1,63
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
34,2
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
29,32
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
475
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
431
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
420
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
348
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
483
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
9,7
Comarca
15,2
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,8
Comarca
33,6
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26
Comarca
23,9
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
33,5
Comarca
27,3
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
370
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
82,7
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
385
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
65,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
374
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,5
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
366
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
80,9
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
287
Comarca
16.481
Catalunya
3.333.477

Població desocupada

Municipi
19
Comarca
1.559
Catalunya
365.357

Població activa

Municipi
306
Comarca
18.040
Catalunya
3.698.834

Població inactiva

Municipi
194
Comarca
13.191
Catalunya
2.855.090

Població de 16 anys i més

Municipi
500
Comarca
31.231
Catalunya
6.553.924

Homes

Municipi
175
Comarca
9.555
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
125
Comarca
7.270
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
300
Comarca
16.825
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
320
Comarca
17.655
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.365
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
680
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
6.715
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
665
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
290
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
375
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.810
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
3.145
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
2.955
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
3.570
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.825
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.695
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
16
Comarca
1.277
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
125
Comarca
9.005
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.138,21
Comarca
1.053,76
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
61
Comarca
3.919
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
51
Comarca
3.878
Catalunya
800.323

Total

Municipi
112
Comarca
7.797
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,8
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,3
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,5
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
20,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
7,3
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
13,2
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
20,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
215
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
198
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
413
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
52,1
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
159
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
36
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
18
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
216
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
16,7
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
21
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
51
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
21
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
120
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
216
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
101,7
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
627
Comarca
31.002
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
29.732
Comarca
35.763
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
244
Comarca
326
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.253
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.260
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.214
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.214
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
821
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
82
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
40
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
97
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
122
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
49
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.214
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
75
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
803
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
13.505
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
218.700
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
63
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
28
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
333
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
47
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
80
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
488
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,18
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,6
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74