Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de Vilagrassa (PAESC)

L'Ajuntament de Vilagrassa ha aprovat el PAESC municipal amb el recull de les actuacions a nivell municipal que pretén desenvolupar abans de l'any 2030 per assolir el compromís de reducció d'emissions de com a mínim el 40%.

PAESC_caratula.jpg

L'Ajuntament Ple de Vilagrassa, en sessió celebrada en data 17 d'octubre de 2019, ha aprovat el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de Vilagrassa (PAESC), d'acord amb els compromisos que defineix el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia.

Amb aquest document s'obté un anàlisi de l'estat actual de les emissions i el consum energètic a nivell de tots els equipaments i les infraestructures municipals, tenint com a base el PAES i el seu seguiment, que determinen quina ha estat la tendència fins a la data, comparant les dades de les anualitats 2005, 2011 i 2019, a través de:

- Un Inventari d'Emissions de Referència (IRE), com a recull de les dades de partida per fer el seguiment de l'efectivitat de les accions de mitigació.

- Una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic per a l'adaptació.

A partir d'aquesta informació s'ha desenvolupat tot un pla d'acció, el qual recull les actuacions i voluntats municipals que s'hauran de dur a terme per poder assolir el compromís de reduir un 40 % les emissions de CO2 per l'any 2030.

A partir de l'anàlisi de l'inventari d'emissions dels diversos sectors, l'anàlisi dels equipaments i de l'enllumenat i de la participació ciutadana, pel període 2019-2030 es planifiquen 25 accions que en conjunt permetran assolir per l'any 2030 una reducció del 48,45%.

La redacció del PAESC ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Lleida - Patronat de Promoció Econòmica.

Es pot consultar tota la informació relativa a aquestes actuacions a la pàgina web europea del Pacte d'Alcaldes: Vilagrassa (pactodelosalcaldes.eu)