Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia (40/30)

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l'escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

PAESC.png

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

La Diputació de Lleida és, des del Juliol de 2012, coordinadora territorial del Pacte d'alcaldes, i, com a tal, té les funcions següents;

 • Promocionar el Pacte dels Alcaldes entre els municipis de les Terres de Lleida.
 • Donar suport als ajuntaments en el seu procés d'adhesió al Pacte.
 • Donar suport administratiu, jurídic i tècnic en els diferents processos i iniciatives.
 • Donar suport econòmic als ajuntaments per a la redacció i execució del PAESC.
 • Definir l'abast i la metodologia dels informes d'avaluació, seguiment i verificació dels objectius del PAESC i donar suport a la seva avaluació.
 • Cooperar en les activitats de difusió del Pacte dels Alcaldes i de l'eficiència energètica.
 • Informar periòdicament la DG ENER de la Comissió Europea sobre els resultats obtinguts en l'àmbit territorial.

Els Ajuntaments que s'adhereixin al pacte es comprometen voluntàriament a avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.

Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a:

 • Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle en un 40% com a mínim per a l'any 2030, mitjançant l'eficiència, l'estalvi i l'augment de l'ús de fonts d'energia renovables;
 • Augmentar la resiliència del municipi amb l'adopció de mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic.

Per tal d'acomplir aquests objectius, els Ajuntaments  es comprometen a seguir les actuacions següents:

 • Elaborar un Inventari base d'emissions i una Avaluació dels riscos i la vulnerabilitat canvi climàtic. 
 • Enviar un Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la data d'adhesió.
 • Presentar un informe de seguiment i progrés (ISP) com a mínim cada dos anys, després de l'enviament del PAESC, amb la finalitat de fer-ne l'avaluació, el seguiment i la verificació.

Es pot consultar més informació al respecte a l'enllaç: Covenant of Mayors - Home ES (pactodelosalcaldes.eu)