Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible local

L'Ajuntament de Vilagrassa s'ha adherit al "Pacte dels Alcaldes - Compromís amb una energia sostenible local" impulsat per la Diputació de Lleida, i ha redactat el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible.

Pacte_dels_Alcaldes.gif

El "Pacte dels Alcaldes - Compromís amb una energia sostenible local" és una iniciativa europea adreçada directament a les autoritats locals i els seus ciutadans per prendre la iniciativa contra l'escalfament global.

L'objectiu de la Comissió Europea és que les entitats locals (ajuntaments) assumeixin com a propi l'objectiu de reducció del 20 % de l'emissió de CO2 per a l'any 2020.

La Diputació de Lleida ha signat un conveni amb la DG ENER de la Comissió Europea per tal que sigui reconeguda com a Entitat Coordinadora del Pacte.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilagrassa va signar el Pacte dels Alcaldes el dia 9 d'octubre de 2012, assumint el compromís d'efectuar l'Inventari de Referència d'Emissions (IRE), document de referència per conèixer l'estat actual i real del municipi que permet la redacció del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), que conté totes les accions a desenvolupar al municipi pel període fins l'any 2020 per assolir el compromís de reducció d'emissions en un 20%.

Les diferents mesures i accions que proposa aquest estudi són especialment dins l'àmbit global municipal i pels equipaments i edificis municipals. Aquestes mesures se centraran, principalment, a millorar l'eficiència energètica dels edificis públics, l'enllumenat públic, l'energia renovable i la reducció del consum de combustibles associats al transport, entre altres.

Aquest llarg procés de presa de dades i redacció s'ha esdevingut durant l'any 2013 i també ha comportat una participació ciutadana, oferint a tots els veïns del municipi un procés obert posant a disposició tota la informació recollida, la qual ha pogut ser analitzada i s'han pogut efectuar aportacions al respecte.

Seguidament es pot consultar el document de referència emprat per redactar definitivament el PAES de Vilagrassa, el qual inclou una introducció al propi PAES, la presentació de l'IRE i la proposta d'accions plantejada per assolir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2, adaptat a les necessitats reals dels usuaris dels edificis públics, de la ciutadania i de les entitats del municipi.

Des de finals de l'any 2013, Vilagrassa ja disposa del document PAES municipal, el qual configura el guió de les actuacions municipals per assolir el compromís del Pacte d'Alcaldes.

Per qualsevol dubte o consulta poden contactar amb l'Ajuntament de Vilagrassa mitjançant la plataforma e-TRAM, per correu electrònic a ajuntament@vilagrassa.cat o per qualsevol altre canal de comunicació amb l'administració.

Document Actions