Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pacte d'Alcaldes 2020 per una energia sostenible local

L'Ajuntament de Vilagrassa es va adherir al "Pacte dels Alcaldes - Compromís amb una energia sostenible local" impulsat per la Diputació de Lleida, redactant el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible.

Pacte_dels_Alcaldes.gif

El "Pacte dels Alcaldes - Compromís amb una energia sostenible local" va ser una iniciativa europea adreçada directament a les autoritats locals i els seus ciutadans per prendre la iniciativa contra l'escalfament global.

L'objectiu de la Comissió Europea era que les entitats locals (ajuntaments) assumissin com a propi l'objectiu de reducció del 20 % de l'emissió de CO2 per a l'any 2020.

En aquest sentit, la Diputació de Lleida va signar un conveni amb la DG ENER de la Comissió Europea per tal de ser reconeguda com a Entitat Coordinadora del Pacte.

L'Ajuntament de Vilagrassa va signar el Pacte dels Alcaldes el dia 9 d'octubre de 2012, assumint el compromís d'efectuar l'Inventari de Referència d'Emissions (IRE), document de referència per conèixer l'estat real del municipi que permetés la redacció del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), contenint totes les accions a desenvolupar al municipi pel període fins l'any 2020 per assolir el compromís de reducció d'emissions en un 20%.

Les diferents mesures i accions que proposa aquest estudi són especialment dins l'àmbit global municipal i pels equipaments i edificis municipals. Aquestes mesures es van centrar, principalment, a millorar l'eficiència energètica dels edificis públics, l'enllumenat públic, l'energia renovable i la reducció del consum de combustibles associats al transport, entre altres.

Aquest llarg procés de presa de dades i redacció es va esdevenir durant l'any 2013 i també va comportar una participació ciutadana, oferint a tots els veïns del municipi un procés obert posant a disposició tota la informació recollida, la qual va poder ser analitzada i s'hi van efectuar aportacions al respecte.

Des de finals de l'any 2013, Vilagrassa disposa del document PAES municipal, el qual configura el guió de les actuacions municipals per assolir el compromís del Pacte d'Alcaldes, a proposta d'accions plantejada per assolir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2, adaptat a les necessitats reals dels usuaris dels edificis públics, de la ciutadania i de les entitats del municipi.

Aquest document i les seves avaluacions de seguiment periòdiques es publiquen a la pàgina web europea del Pacte d'Alcaldes: Covenant of Mayors - Home ES (pactodelosalcaldes.eu).

A data d'avui aquest compromís municipal ha evolucionat adquirint majors compromisos i consolidant la voluntat municipal de treballar per assolir els compromisos mediambientals de reducció d'emissions, motiu pel qual l'Ajuntament de Vilagrassa està adherit al nou Pacte d'Alcaldes amb els objectius per l'any 2030.